BL Boringen

Bedrijfsactiviteiten

> Boringen:
Horizontaal gestuurd boren of ook wel HDD (Horizontal Directional Drilling) genoemd is een sleufloze techniek die wordt gebruikt voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze techniek wordt gebruikt om pijpleidingen, kabels en leidingen onder watergangen en grote wegen door te voeren en sleufloos aan te leggen.
Asfaltwegen en straten kunnen volledig voor het verkeer openblijven terwijl de werken worden uitgevoerd. In woonwijken kunnen voorzieningen worden gemaakt zonder dat tuinen, trottoirs of opritten worden opengebroken en ontstaan er geen beschadigingen aan boomwortels.

> Egalisatie:
BL Boringen & Egalisatie verzorgt de egalisatie van zandbanen voor betonvloeren, straatwerk en funderingen d.m.v. een multifunctioneel voorzetblad die gelijktijdig ingezet kan worden voor meerdere toepassingen: verdelen, profileren, verdichten en nauwkeurig egaliseren. De lasergestuurde machine is bij uitstek geschikt voor het verwerken van basismateriaal zoals zand, puin, etc.
Ideaal voor de aanleg van wegen, straten, parkeerplaatsen, pleinen en vloeren doordat het gewenste afschot vooraf ingesteld wordt.


Open Bedrijvendag

Er zal een simulator aanwezig zijn, zodat u zelf kunt proberen een boring uit te voeren.

BL Boringen

Voor de Blanken 14, Ruinen, Belanda