De Westerkim

Bedrijfsactiviteiten

Wat we doen voor u

De Westerkim biedt op verschillende manieren zorg.

In ons huis

Binnen de muren van onze locatie aan de Bosboomstraat in Hoogeveen bieden we woonzorg, verpleeghuiszorg, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Ook beschikken we over logeerkamers met zorg voor kortere verblijfsperiodes.

Buiten ons huis

Buiten onze muren, dus bij mensen in Hoogeveen en omgeving thuis, bieden we huishoudelijk hulp, thuiszorg en dagbesteding voor Molukse inwoners in het verenigingsgebouw van Salawaku. Verder zijn er vlakbij ons huis ook een aantal aanleunwoningen, waar we diverse vormen van zorg verlenen.


De Westerkim

Bosboomstraat 26, Hoogeveen, Nederland