eXplore Groep

Bedrijfsactiviteiten

eXplore is een dagbesteding en activeringstraject voor mannen & vrouwen met diverse sociale problemen. Middels de methode van ‘alle activiteiten’ zijn mogelijk, wordt er vanuit de twee eXplore locaties gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld (eigenwaarde), dagritme en het (her)ontdekken van nieuwe mogelijkheden en kwaliteiten van iedere deelnemer.
Tevens is er een officiële werkplek locatie vanuit de reclassering (FleXfloor) aanwezig binnen de eXplore Groep en wordt er samen gewerkt met de gemeente middels re-integraties projecten. Hiervoor wordt er samengewerkt met 14 opdrachtgevers.


Open Bedrijvendag

Begeleiders en deelnemers van eXplore Groep zullen een uitgebreide rondleiding geven.
Begeleiders zullen vertellen, wat de mogelijkheden zijn voor particuliere opdrachten en/of voor bedrijven.
Bezoekers kunnen eventueel zelf ervaren, hoe het is om aan de slag te gaan met opdrachten en het daarvoor bestemde materiaal.