Health Hub Roden

Bedrijfsactiviteiten

Health Hub Roden staat midden in de wereld van medische technologie en healthy ageing. We vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Die verbinding maken we door ons netwerk, ons kapitaal en onze kennis in te zetten. En door het beschikbaar stellen van onze faciliteiten. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en de overheid werken we aan hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie.

Kennisinstellingen
In Health Hub Roden wordt theorie in de praktijk gebracht. Studenten, docenten, lectoren en andere personen verbonden aan het onderwijs zijn welkom op onze werkvloer. Daar wordt geleerd tussen en met de ondernemers. Een inspirerende kijk op het echte werkveld.

Bedrijven
Een onderzoeksvraag op het gebied van Healthy Ageing of medische technologie? We helpen ondernemers op weg naar een antwoord. Zo kunnen studenten en docenten uit ons netwerk op zoek gaan naar innovatieve oplossingen. Maar we weten ook de weg naar de juiste informatie en organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om subsidies en patenten.

Overheid
De overheid stimuleert en faciliteert Health Hub Roden. Health Hub Roden is voor Noord-Nederland uniek, de verwachting is dat de werkgelegenheid toeneemt. En dat er meer aansluiting ontstaat met andere bedrijven. Daarnaast creëert Health Hub Roden werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vragen over subsidies vanuit de overheid en wet- en regelgeving? Via Health Hub Roden kom je bij de juiste overheden terecht.


Open Bedrijvendag

Tijdens de Open Bedrijven Dag kunt u een kijkje nemen in ons nieuwe pand. Waar Resato eerst hun productie had, lopen nu studenten en ondernemers rond in een inspirerende omgeving. Onze personeelsleden leiden u rond en ondertussen kunt u verschillende activiteiten rondom het thema Healthy Ageing en techniek doen of bekijken.