• Meer dan IQ
 • Adres

  Zomerdijk 9E bij Bhome@work.nl Meer dan IQ is hier deze dag aanwezig.
  7942 JR Meppel

 • Website

  http://www.meerdaniq.nl

 • Telefoonnummer

  0627016225

 • Toegankelijkheid rolstoelgebruikers:

  Ja

Meer dan IQ

Bedrijfsactiviteiten

Meer dan IQ biedt coaching en begeleiding van kinderen die (hoog) begaafd zijn, hun ouders en de school die vastlopen in het onderwijs. Het gaat bijv. om motivatieproblemen, sociale problemen, angsten, depressie, of problemen met het zelfbeeld.
Afname van een intelligentieonderzoek is mogelijk waarbij specifiek aandacht is voor meer- en hoogbegaafdheid. In het verslag is aandacht voor de juiste begeleiding en passende materialen.
Hulp voor basisscholen bij het schrijven van beleid op genoemd gebied via ruime ervaring. Ook mogelijkheden voor de opzet van een Plusklas of verbreding groep.
Begeleiding in overleg thuis, op school of bij Meer dan IQ.
Meer dan IQ werkt o.a. via PGB en Zorg in Natura.


Open Bedrijvendag

Meer dan IQ kan meedenken en adviseren bij vragen en problemen mogelijk gerelateerd aan hoogbegaafdheid zoals: onderpresteren, een verminderd zelfbeeld, (faal)angst, depressie en thuiszitten.
Tevens informatie over goede boeken en spellen.
Mogelijkheid om zelf spellen uit te proberen.