Meer dan IQ

Bedrijfsactiviteiten

Meer dan IQ coacht meer begaafde, hoogbegaafde kinderen of jongeren op het gebied van onderpresteren, gedrag, zelfbeeld, het leren, en hun werkhouding. Vastgelopen jongeren worstelen met hun zelfbeeld en trekken een wissel op hun omgeving. Meer dan IQ als jouw steuntje in je rug.
Voorlichting en begeleiding aan ouders, ook via oudercursussen: Positive Discipline of Peers4Parents,.Afname Intelligentie onderzoek. Ouders geven meer dan IQ een 8,5.
Basisscholen: Beleid schrijven of het opzetten van een verbredinggroep of plusklas? intelligentieonderzoek laten afnemen? Hulpvragen bij coaching van hoogbegaafde leerlingen?
Meer dan IQ, is een deskundig en betrouwbaar partner.
Anja de Groot is ECHA Specialist in Gifted Education (Hoogbegaafdheid). Zie voor meer info ook: www.meerdaniq.nl


Open Bedrijvendag

Workshop over bordspellen: vaardigheid of kans? Alleen voor je plezier of leer je er ook wat van? Relatie van spel met met executieve functies.
Ga vrijblijvend in gesprek met Anja de Groot over opvoeding, onderpresteren en zorgen over het gedrag van je kind.
Voorlichting over intelligentie onderzoek is ook mogelijk.
Welkom op Boerkist 12 in Meppel.