Memento Mori Ruinerwold

Bedrijfsactiviteiten

We zijn een uitvaartvereniging en hebben geen winstoogmerk.
Ons bedrijf is aangesloten bij de: Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe.


Open Bedrijvendag

We hebben de aula recentelijk gerenoveerd en dat willen wij u graag laten zien!
Tevens willen wij de mensen laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn in onze aula.
Als er vragen zijn van de bezoekers kunnen wij die beantwoorden.

Memento Mori Ruinerwold

Dijkhuizen 34A, Ruinerwold, Nederland