Robijn huijs

Bedrijfsactiviteiten

Wij zijn een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten & mantelzorgers.

Gasten zijn heel laagdrempelig welkom voor een persoonlijk gesprek, voor lotgenotencontact en voor activiteiten.


Open Bedrijvendag

Mensen zijn welkom om die laagdrempeligheid te ervaren en kunnen in gesprek met gastvrouwen en gastheren.

Rug Nek Centrum Assen

Bremstraat 21, Assen, Nederland

Robijn huijs

Mandemaat 1, Assen, Nederland