RUG faculteit science and engineering

Bedrijfsactiviteiten

De Faculty of Science and Engineering (FSE, voorheen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden. Onderzoeks- en onderwijsprogramma’s variëren van nanomaterialen en biomachines tot astronomie, van wiskunde tot farmacie, van neurowetenschappen tot informatica en van moleculaire en evolutionaire biologie tot mariene biologie.
Onze onderzoekers richten zich op fundamentele vraagstukken, in nauwe samenwerking met partners uit de industrie, de medische wereld en andere maatschappelijke gebieden. Vooraanstaande onderzoeksgroepen richten zich op nieuwe terreinen, zoals synthetische biologie en duurzaam energiegebruik.


Open Bedrijvendag

We laten de jeugd kennismaken met wetenschap en techniek in de “Jouw Energie van Morgen” truck. Een initiatief van de Faculteit , GasTerra, Gasunie en Nouryon.

RUG faculteit science and engineering

Kerkplein, Meppel, Nederland