Stadscoöperatie Assen OngeEikt

Bedrijfsactiviteiten

Stadscoöperatie Assen staat voor samen duurzaam ondernemen. Werken, leren, maken en ontmoeten staat bij ons centraal. Bij de coöperatie inspireren en stimuleren ambachtslieden en dienstverleners elkaar. Via WerkOntwikkelPlekken groeien, participeren en ondernemen mensen die (hun talenten) willen ontwikkelen. We bieden een plek om te vinden, doen en beleven, waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten.

We zijn een sociaal en commercieel onafhankelijk samenwerkingsverband gelokaliseerd nabij het centrum van Assen. De coöperatie heeft een circulaire werking voor de stad en maatschappij, waarbij ondernemers die uit onze voegen groeien kunnen doorstromen naar hun eigen plek, om zo plaats te maken voor een nieuwe (startende) ondernemer.

De coöperatie heeft als doel:

a. het samenbrengen, inspireren en stimuleren van ambachtslieden, dienstverleners en kunstenaars en alle andere betrokkenen;
b. het stimuleren van duurzaam handelen en ondernemen;
c. een commercieel gezonde organisatie zijn;
d. Als nevendoel kan zij ook andere maatschappelijke belangen van de leden behartigen.

De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:

a. het bieden van een plek voor (startende) ambachtslieden, dienstverleners en andere betrokkenen om te vinden, doen en beleven;
b. het creëren van WerkOntwikkelPlekken, waarbij de woorden groeien, participeren en ondernemen centraal staan;
c. het organiseren van evenementen, bijeenkomsten, workshops en dergelijke;
d. een podium te bieden voor de activiteiten van en voor de leden;
e. een voorbeeld te zijn van het duurzaam handelen en ondernemen en advies geven omtrent dit onderwerp aan de leden.


Open Bedrijvendag

Presentatie van de producten en diensten van de leden door de leden van de Stadscoöperatie Assen OngeEikt.

Rug Nek Centrum Assen

Bremstraat 21, Assen, Nederland

Stadscoöperatie Assen OngeEikt

Pottenbakkerstraat 24, Assen, Nederland