VluchtelingenWerk Noord Nederland

Bedrijfsactiviteiten

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Noordenveld. Tot ons werkgebied behoren alle dorpen in de gemeente Noordenveld.

We begeleiden statushouders bij hun huisvesting, integratie, taal en toeleiding naar werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Integratieactiviteiten
Met de gemeente Noordenveld hebben wij afspraken om aan de statushouders integrale maatschappelijk begeleidingstrajecten aan te bieden die 24 maanden duren.
De maatschappelijke begeleiding bevat in ieder geval de volgende componenten:
• praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen: ondersteuning en coaching van vergunninghouders bij het regelen van praktische zaken en het wegwijs
maken in de gemeente;
• hulp bij het starten van de inburgering: informatie over het inburgeringstraject en hulp bij het vinden van een inburgeringscursus waar nodig en
• stimuleren van participatie en integratie: door begeleiding en coaching en kennismaking met maatschappelijke organisaties, informatie over onderwijs,
vrijwillig en betaald werk etc.
• tijdens ons inloopspreekuur op woensdagmiddag zijn onze cliënten welkom met hun vragen. Dit kan zonder of met afspraak. De vragen die op het spreekuur de revue passeren zijn zeer uiteen: van een uitleg van een simpele informatieve brief tot het invullen van (ingewikkelde) formulieren van allerlei instanties die voor mensen op dat moment van toepassing zijn. Het spreekuur wordt in een ploegje van twee mensen gedraaid en in totaal zijn vijf ervaren mensen belast met het draaien van het spreekuur.

Inburgeringsactiviteiten
Op dit moment hebben we ruim 60 cursisten verdeeld over vijf groepen en die hun Nederlandse les op verschillende niveaus volgen. De lessen worden gegeven door drie NT2docenten en worden ondersteund door klassenassistenten.
De lessen worden verzorgd op alle werkdagen.
Naast drie verplichte dagdelen van de inburgeringsles krijgen onze cursisten ook een vrijwillige taalcoach die bij mensen thuis nog extra de Nederlandse taal oefent.


Open Bedrijvendag

Wij doen mee aan Open Bedrijvendag Noordenveld en houden op zaterdag 3 november 2018 tussen 12.00 en 16.00 uur een Open Huis.
Tijdens de Open Bedrijvendag kunt u een kijkje nemen in ons pand maar ook in onze werkzaamheden. We geven graag het antwoord op de vragen als: wie is vluchteling, hoe loopt de procedure tot het verkrijgen van een status, wat doet VluchtelingenWerk in Noordenveld met en voor de vluchteling?. Maar ook wat houdt de inburgeringsplicht in en wat houden de inburgeringslessen in? Er zijn statushouders (vluchtelingen, onze cliënten), vrijwilligers en betaalde krachten aanwezig die u graag te woord staan,een rondleiding geven en met u een gesprek aan gaan.

VluchtelingenWerk Noord Nederland

Nijverheidsweg 2a, Roden, Nederland