Meedoen in Meppel

Doe mee met de open bedrijvendag in Meppel op zaterdag 2 november 2019! Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te laten zien aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, werkzoekenden, familie en belangstellenden. Aanmelding is heel eenvoudig via https://obdd.nl/deelnemen-als-bedrijf/

Deelname is gratis. Van u wordt verwacht dat uw bedrijf het publiek een aangenaam en interessant bedrijfsbezoek aanbiedt en dat u nadenkt over wat een bezoeker zou willen weten of zien. Machines in werking, personeelsleden aan het werk,… Kortom, laat de dag zo nauw mogelijk aansluiten bij een alledaagse werkdag. Zijn er zaken die een bedrijf om hygiënische, praktische, of andere redenen niet kan tonen dan is het juist leuk als het bedrijf de bezoeker zo interactief mogelijk hierover informeert.De werkgroep Meppel heeft 160 studenten bereid gevonden om mee te denken over leuke ideeën om de Open BedrijvenDag nog aantrekkelijker te maken voor leerlingen en hun ouders. Zo kunnen ze leuken acties verzinnen waar prijzen aan verbonden zijn.

Zij zetten zich ook in om op 2 november in om bedrijven te ondersteunen bij o.a.
* het ontvangen van gasten,
* rondleidingen geven en
* hulp bij het parkeren op drukke locaties.

Mocht u als deelnemend bedrijf interesse hebben in de inzet van deze leerlingen of andere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de werkgroep bij het secretariaat van ICCPMM, via secretariaat@iccpmm.nl Dit geldt ook voor niet-leden.